Een werkgever is verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid. Hieronder verstaan we zowel preventie als arbozorg. Om dit beleid vorm te geven, heeft de werkgever de keuze tussen de maatwerkregeling (de werkgever kiest zelf de deskundigen die hij nodig heeft) en de vangnetregeling (de werkgever regelt de arbotaken via een gecertificeerde arbodienst).

Ondersteuning bij verzuimbegeleiding door een bedrijfsarts of een arbodienst is wettelijk verplicht.

Maatwerkregeling: de werkgever neemt zelf de regie

Een werkgever kan zélf de regie nemen over de arbotaken en verschillende deskundigen of diensten contracteren. Hij kiest dan zelf hoe hij dit intern organiseert. Dan is er sprake van een maatwerkregeling. Hierbij is de hulp van in ieder geval één bedrijfsarts die de wettelijke arbotaken uitvoert verplicht.

Vangnetregeling: ondersteuning door één arbodienst bij alle arbotaken

Als de werkgever niet voldoet aan de voorwaarden van de maatwerkregeling, is de vangnetregeling automatisch van toepassing. Ook kan de werkgever bewust kiezen voor de vangnetregeling. De werkgever hoeft dan maar één partij te contracteren, en weet dan zeker dat alle deskundigheid geleverd wordt.