Zowel werkgever als werknemer is verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent dat zij er beiden alles aan moeten doen om het verzuim door ziekte zo kort mogelijk te maken.

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts is de medisch specialist op het terrein van arbeid en gezondheid. Hij adviseert de werkgever en de werknemer op basis van de –binnen de vertrouwensrelatie met de patiënt/werknemer- verzamelde informatie. Bepaalde taken die door de wet aan de bedrijfsarts zijn toegekend, kunnen in opdracht van de bedrijfsarts door een Casemanager Taakdelegatie (CMTD) worden uitgevoerd middels de verlengde armconstructie. De bedrijfsarts houdt de eindverantwoordelijkheid voor de gedelegeerde taken.

De werkgever

De werkgever is verantwoordelijk voor het verloop van het re-integratieproces en daardoor verplicht tot het opstellen van een Plan van Aanpak en het bijhouden van de voortgang in dit proces. De belangrijkste documenten hierbij zijn de probleemanalyse, het plan van Aanpak, het re-integratiedossier en tot slot het re-integratieverslag.

De werknemer

Ook de zieke werknemer moet volledig meewerken aan zijn re-integratie. Zijn belangrijkste verplichtingen:

  • de werknemer doet er alles aan om herstel te bevorderen en denkt mee met de bedrijfsarts en arbodienst
  • de werknemer houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn in het Plan van Aanpak
  • de werknemer is beschikbaar voor controle bij hem thuis
  • de werknemer moet passende arbeid aanvaarden
    de werknemer moet een opleiding volgen als de werkgever dat nodig acht in belang van de re-integratie
  • de werknemer heeft een actieve rol in het meedenken welk werk wel passend is voor hem en maakt dit kenbaar in de voortgangsgesprekken met werkgever of leidinggevende (minimaal eens in de 6 weken)

Lees hier meer over de inspanningsplicht van de werkgever en werknemer omtrent de re-integetratie.