Waarom een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon heeft een belangrijke rol in het voorkomen van ongewenste omgangsvormen en zorgt voor preventie op het gebied van PsychoSociale Arbeidsbelasting.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon fungeert als eerste opvang voor medewerkers die grensoverschrijdend gedrag ervaren en kunnen hen adviseren en begeleiden.

Het gaat dus om gevoelige kwesties waarbij de medewerker zich in strikte vertrouwelijkheid kan wenden tot een vertrouwenspersoon. Denk bijvoorbeeld aan pesterijen, discriminatie  en seksuele intimidatie.

De vertrouwenspersoon houdt zich onder andere bezig met klachten afhandelen, signalering (trends), advisering naar het management,  zorgen voor preventie van PsychoSociale Arbeidsbelasting  en eventueel doorverwijzing naar professionele hulpverleners.

Belangrijk is dat de vertrouwenspersoon sociaal, toegankelijk, integer en het vertrouwen heeft van de organisatie op alle niveaus. Natuurlijk heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

De rol en positie van een interne vertrouwenspersoon binnen organisaties kan delicaat zijn. Een externe vertrouwenspersoon kan de drempel verlagen voor de medewerkers om naar een vertrouwenspersoon te stappen.

R/Partners

R/Partners heeft gecertificeerde externe vertrouwenspersonen  voor ongewenst gedrag en integriteit.