RISCO INVENTARISATIE & EVALUATIE

Alle organisaties zijn wettelijk verplicht een RI&E te hebben. Met een RI&E breng je alle arbeidsrisico’s voor de medewerkers in kaart.  Ook onzichtbare en onderschatte risico’s kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid van medewerkers. Daarom is het belangrijk dat alle risico’s worden vastgelegd in een RI&E. Het is aan te raden om de medewerkers te betrekken bij het opstellen van een RI&E. Niet alleen vanuit het oogpunt van draagvlak maar ook omdat zij de werkvloer goed kennen.

Na het inventariseren volgt het evalueren en prioriteren. Welke medewerkers hebben met het risico te maken? Hoe vaak lopen ze dit risico? En wat zijn de mogelijke gevolgen? Op basis daarvan worden de risico’s op volgorde gezet en bepaalt ook waar meer als eerste aan de slag wordt gegaan. Dit leg je vast in een  plan van aanpak. Hierin staat welke maatregelen er genomen moeten worden, wie dat gaat doen en binnen welke termijn dit gaat gebeuren.