Wat mag een werkgever vragen bij ziekmelding?

  • Het telefoonnummer waarop de medewerker is te bereiken.
  • Hoe lang de ziekte vermoedelijk gaat duren.
  • Naar lopende werkzaamheden en afspraken.
  • Of de medewerker onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt. Maar de werkgever mag niet vragen onder welke vangnetbepaling de medewerker valt.
  • Zodra de medeweker 2 maanden of langer in dienst is mag de werkgever vragen of de medewerker onder de no-riskpolis valt.
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval. Maar de werkgever mag niet vragen of het verzuim werkgerelateerd is.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid. Dat houdt in dat uw werkgever de kosten van uw ziekteverzuim en re-integratie dan mogelijk kan verhalen op de veroorzaker van het ongeval.

Aard en oorzaak ziekte

De werkgever mag niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. Hij mag dus niet vragen wat de medewerker precies heeft en waardoor dat komt. Vraagt de werkgever daarnaar, dan hoeft de medewerker geen antwoord te geven.

Natuurlijk mag de medewerker wel vrijwillig gegevens over de ziekte aan de werkgever doorgeven, maar de werkgever mag deze gegevens alleen in uitzonderlijke situaties in het personeelsdossier opnemen.

Zie ook https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-en-uitkering/zieke-werknemers