Door verandering in wet en regelgeving wordt de werkgever aan handen en voeten gebonden met betrekking tot de verzuimbegeleiding. De werkgever mag in principe geen andere gegevens over de gezondheid verwerken dan de hieronder genoemde gegevens. Ook niet met toestemming van de werknemer. Alleen wanneer een werknemer een ziekte heeft waarbij het noodzakelijk kan zijn dat directe collega’s in geval van nood weten hoe te handelen (bijvoorbeeld bij epilepsie of suikerziekte), mag de werkgever de vrijwillig door de werknemer verstrekte gegevens over zijn ziekte registreren.

Wat mag een werkgever vragen bij ziekmelding?

  • het telefoonnummer waarop de medewerker is te bereiken
  • hoe lang de ziekte vermoedelijk gaat duren
  • naar lopende werkzaamheden en afspraken
  • of de medewerker onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt, maar de werkgever mag niet vragen onder welke vangnetbepaling de medewerker valt
  • zodra de medeweker 2 maanden of langer in dienst is mag de werkgever vragen of de medewerker onder de no-riskpolis valt
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval, maar de werkgever mag niet vragen of het verzuim werkgerelateerd is
  • of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid, dat houdt in dat uw werkgever de kosten van uw ziekteverzuim en re-integratie dan mogelijk kan verhalen op de veroorzaker van het ongeval

 

Functionaris voor de gegevensbescherming bij R/Partners in Arbeid&Gezondheid

  • Menno Breedveldt 
  • FG-nummer: FG 011261