Preventief spreekuur

U kunt een afspraak maken bij de bedrijfsarts als u vragen heeft over uw werk en (dreigende) gezondheidsklachten. Deze afspraak kan zonder tussenkomst van uw werkgever tot stand komen. Tijdens dit gesprek zal de bedrijfsarts samen met u bekijken wat de vervolgstap zou kunnen zijn.

De bedrijfsarts zal met u bespreken welke mogelijke actie nodig zijn en of er gezamenlijk met uw werkgever naar oplossingen gezocht moet worden. Mocht het nodig zijn dan zal de bedrijfsarts met uw toestemming overleg hebben met uw werkgever.

Als de (dreigende) gezondheidsklachten geen relatie met uw werk hebben, zal de bedrijfsarts met u kijken naar andere mogelijke acties buiten het werk.

Preventief spreekuur aanvragen