Iedere werknemer kan ziek worden. Over het algemeen hoeft dat geen groot probleem te zijn en is de werknemer al weer na een dag in staat terug te keren op het werk. Maar soms duurt het langer, bijvoorbeeld bij grotere gezondheidsproblemen of bij een arbeidsconflict. Voor alle gevallen van verzuim moet de werkgever een goed beleid opstellen om te voorkomen dat werknemers onnodig (lang) ziek worden. Dit is niet alleen prettig voor de werknemers, maar ook voor de werkgever die verplicht is het loon van zieke werknemers door te betalen.

Verzuimbeleid

Samen met u bekijken wij welke van onderstaande regelingen het beste bij uw organisatie past. Op die manier kunnen wij maatwerk leveren en haalt u het beste uit uw organisatie.

Maatwerkregeling

Een werkgever kan zélf intern de arbozaken organiseren en verschillende deskundigen contracteren. Er moet dan wel ten minste één bedrijfsarts beschikbaar zijn voor verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), aanstellingskeuringen en het (open) spreekuur.

Vangnetregeling

Als de werkgever niet voldoet aan de voorwaarden van de maatwerkregeling, is de vangnetregeling automatisch van toepassing. Ook kan de werkgever bewust kiezen voor de vangnetregeling. De werkgever hoeft dan maar één gecertificeerde arbodienst te contracteren, en weet dan zeker dat alle deskundigheid geleverd wordt.

Medische triage

Het woord “Triage” wordt vaak gebruikt in de zorgsector. “Onder triage wordt verstaan het dynamische proces van urgentie bepalen plus de vervolgactie”. In de praktijk komt dit neer op het consistent uitvragen van de arbeid, de gezondheid, de bezigheden gedurende de dag en de mogelijkheden voor  werkhervatting.

Binnen de bedrijfsgezondheidszorg wordt de medische triage uitgevoerd door een POB (praktijk ondersteuner van de Bedrijfsarts). Deze mag taken uitvoeren onder delegatie van een bedrijfsarts.

Voordelen

Sinds de recente wijzigingen in de wetgeving ligt de regie tijdens de verzuimbegeleiding niet meer bij de leidinggevende maar bij de bedrijfsarts. Met de invoering van Medische triage bereiken we:

  • een werkwijze waarmee we voldoen aan nieuwe wetgeving
  • cruciale betrokkenheid bij begin van verzuimproces cruciaal
  • directe aansluiting van de medewerker waarmee onnodig langdurig verzuim voorkomen
  • mogelijkheid om tijdige en juiste vervolgkeuze maken
  • snelle inzet en worden onnodige wachttijden voorkomen
  • efficiënte inzet van de bedrijfsarts, immers > 95% vh verzuimmeldingen is niet alleen medisch te verklaren!
  • consistent uitvragen zonder vooroordeel
  • een positief effect op de verzuimcultuur
Kosten

Door de inzet van de POB zijn minder bedrijfsdartsuren nodig en wordt hiermee bespaart op kosten.