R/Partners streeft naar tevredenheid voor zowel werkgever als werknemer.

Het klanttevredenheidsonderzoek wordt meestal in de 2e helft van het kalenderjaar uitgevoerd. Wilt u uw ervaringen delen, heeft u opmerkingen, tips of verzoeken dan kan dat via het formulier feedback voor werkgevers.

Betreft uw opmerking een klacht? Gebruik dan dit formulier klachten van werkgevers.

Het ingevulde formulier kunt u terugsturen naar:

R/Partners arbeid en gezondheid
Wilhelminalaan 28
1815 JD Alkmaar

of via

info@rpartners.nl