R/ Partners streeft naar tevredenheid voor zowel werkgever als werknemer.

Heeft u als werknemer een klacht? U kunt uw klacht hier indienen (download document)

Het ingevulde formulier gaarne versturen naar:

R/ Partners
Wilhelminalaan 28
1815 JD Alkmaar

info@rpartners.nl