Elke functie stelt zowel mentale als fysieke eisen aan mensen. Het is belangrijk om regelmatig te onderzoeken of uw werknemers in staat zijn te voldoen aan de (zware) eisen die het werk aan hen stelt, zodat ze zichzelf én anderen niet in gevaar brengen. Voor bepaalde beroepen zijn medische keuringen zelfs verplicht.

Wij kunnen u ondersteunen bij:

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht zijn werknemers regelmatig een gezondheidskundig onderzoek aan te bieden. Deelname aan preventief medisch onderzoek is vrijwillig. Hoe vaak dit onderzoek plaats dient te vinden staat niet in de wet, dit wordt tussen werkgevers en de personeelsvertegenwoordiging (PvT) of de Ondernemingsraad (OR) afgesproken.  Een PMO kan bestaan uit een of meerdere vragenlijsten en/of gekoppeld worden aan medisch onderzoek door een bedrijfsarts. Het is geen algemeen gezondheidsonderzoek, maar een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van de werknemer, rekening houdend met de taken van de medewerker. De bedrijfsarts adviseert op basis van de RI&E de werkgever over dit gezondheidskundig onderzoek.

Functiegerichte (aanstellings)keuringen

Voor sommige beroepen zijn medische keuringen verplicht. Wij kunnen deze voor u uitvoeren zodat u weer veilig aan het werk kunt.