Onderlinge verbinding

R/ Partners is bij uitstek een interactieve en dynamische netwerkorganisatie met zowel bedrijven, klanten, zorgverleners, overige providers/deskundigen en is met name gericht op het in stand houden van de onderlinge verbindingen.

UNIEKE INTERACTIEVE KENNIS-NETWERKORGANISATIE

Door het uitwisselen van kennis en informatie over arbeid en gezondheid tussen de aangesloten bedrijven, ontstaat een unieke interactieve kennisnetwerkorganisatie. Externe providers/deskundigen kunnen periodiek deelnemen aan netwerkbijeenkomsten die georganiseerd worden voor de aangesloten bedrijven. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten worden thema's behandeld die van belang zijn voor een gezonde onderneming en wordt pro-actief geanticipeerd op oa veranderende wetgeving.