Onderlinge verbinding

R/ Partners is bij uitstek een interactieve en dynamische netwerkorganisatie. Wij hebben een uitgebreide providerboog en goede samenwerking met

  • Topdoc, partner voor advies en medisch verantwoordelijke artsen
  • FysioHolland, partner voor fysiotherapie met 110 praktijken in Nederland
  • BedrijfsartsPlus, partner voor leveren van flexibele inzet van  bedrijfsartsen
  • Evalua, partner voor preventie, vitaliteit, welzijn en gezondheid
  • Stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals, partner voor het opleiden van onze professionals

Unieke interactieve kennis-netwerkorganisatie

Door het uitwisselen van kennis en informatie over arbeid en gezondheid tussen de aangesloten bedrijven, ontstaat een unieke interactieve kennisnetwerkorganisatie. Externe providers/deskundigen kunnen periodiek deelnemen aan netwerkbijeenkomsten die georganiseerd worden voor de aangesloten bedrijven. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten worden thema's behandeld die van belang zijn voor een gezonde onderneming en wordt pro-actief geanticipeerd op oa veranderende wetgeving.