Als de re-integratie vastloopt: het deskundigenoordeel

Re-integratie is een zaak tussen u en uw werkgever. UWV heeft hier normaal gesproken geen rol in. Maar soms loopt de re-integratie vast. En komt u er niet meer uit met uw werkgever. De vakbond of een andere belangenorganisatie kunt u vragen om advies. Komt u er toch niet uit? Dan kunt u UWV vragen om een onafhankelijk en deskundig oordeel over de situatie te geven.

Waarover geeft UWV een oordeel?

Wij geven op verzoek van de werknemer of de werkgever een oordeel over de volgende situaties:

  • Kunt u volledig uw eigen werk doen?
  • Heeft u genoeg gedaan aan uw re-integratie?
  • Is het aangepast eigen of ander werk dat u wilt of moet doen, passend voor u?
  • Heeft uw werkgever genoeg gedaan voor uw re-integratie?
  • Kan uw ziekteverzuim binnen 26 weken verminderen als uw werk wordt aangepast? Of door uw werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?

Voor een aanvraag van het deskundigenoordeel kunt u website van het UWV raadplegen (www.Uwv.nl)

https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-integreren-tijdens-ziekte/detail/deskundigenoordeel