Onze kwaliteit

Wij zijn door DNV ISO 9001 gecertificeerde arbodienst.
Het kwaliteitssysteem bestaat uit een kwaliteitshandboek met werkinstructies, gestandaardiseerde formulieren en documenten. Het systeem schrijft voor hoe de verzuimbegeleiding en overige arbodienst verlening geregeld moeten zijn. De interne overleg- en managementstructuur maakt een onderdeel van ons kwaliteitssysteem. De kwaliteit wordt gewaarborgd en periodiek getoetst aan de hand van evaluatiemomenten. Uiteraard maken een privacyreglement en een klachtenreglement deel uit van ons kwaliteitssysteem.

DNV certificaat