Onze bedrijfsartsen

Onze bedrijfsartsen zijn zowel sparringpartner en adviseur bij het optimaal inrichten van verzuimmanagement. Zij treden proactief op en anticiperen op actuele maatschappelijke veranderingen.

De bedrijfsartsen beperken zich niet alleen tot het werk vanuit de spreekkamer maar komen geregeld de werkvloer op om medewerkers en leidinggevende optimaal te ondersteunen. De adviezen gaan van de reële mogelijkheden van uw medewerkers en uw werkorganisatie uit. Herkennen van een beroepsziekte is een belangrijk instrument voor initiëring van de preventie. Tevens zijn zij geoefend in herkennen en melden van beroepsziekten bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Onze PRAKTIJKONDERSTEUNERS BEDRIJFSARTS (POB)

Bij taakdelegatie werken de bedrijfsarts en hiervoor opgeleide praktijkondersteuner bedrijfsarts optimaal samen om ervoor te zorgen dat een werknemer altijd kan rekenen op de beste verzuimbegeleiding. Dit is een logische stap binnen de verzuimbegeleiding, zeker nu de Autoriteit Persoonsgegevens geen andere vorm van verzuimbegeleiding toelaat wanneer er privacygevoelige informatie vrijkomt.

Taakdelegatie kan bijdragen aan de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg doordat daarmee de juiste zorg door de juiste professional wordt gegeven. Beiden, kwaliteit en effectiviteit, vormen een gedeeld belang van zowel de werkgever als de werknemer. Taakdelegatie kan er bovendien ook aan bijdragen dat voor de bedrijfsarts meer ruimte ontstaat om zich toe te leggen op andere belangrijke taken, zoals bijvoorbeeld inzet op preventie.

Onze arbodeskundigen

Elke organisatie moet zich laten bijstaan door een gecertificeerde arbodeskundige. Naast de bedrijfsarts zijn hebben wij arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundigen. Zij kunnen u ondersteunen bij:

  • Risico Inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO of PAGO)
  • Verzuimbegeleiding
  • Functiegerichte aanstellingskeuringen