Bedrijfsartsen van R/Partners zijn gewend te werken met casemanagers van opdrachtgever maar ook met taakdelegatie onder de verlengde arm constructie. Zij zijn voor u sparringpartner en adviseur bij het optimaal inrichten van verzuimmanagement volgens zowel het eigen regiemodel als maatwerkregeling. Zij treden proactief op en anticiperen op actuele maatschappelijke veranderingen.

De bedrijfsartsen beperken zich niet alleen tot het werk vanuit de spreekkamer maar komen geregeld de werkvloer op om medewerkers en leidinggevende optimaal te ondersteunen. De adviezen gaan van de reële mogelijkheden van uw medewerkers en uw werkorganisatie uit. Herkennen van een beroepsziekte is een belangrijk instrument voor initiëring van de preventie.

Onze bedrijfsartsen zijn geoefend in herkennen en melden van beroepsziekten bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.