Vanwege uitbreiding van ons klantenbestand zoeken wij een enthousiaste collega, met een passie voor gezond en veilig werken, die ons helpt bij het verder verbeteren van onze arbozorg.

Bedrijfsarts Dick Berkman: “Wat ik ontzettend leuk vind aan het werken als bedrijfsarts bij R/ Partners is …..Ik ervaar veel steun van mijn collega’s; we hebben korte lijnen en er is veel ruimte voor intercollegiaal overleg.”

R/ Partners is een relatief kleine arbodienst met personal touch. De onderlinge collegiale verhoudingen zijn goed en persoonlijk. Ieder binnen het team heeft een eigen rol en daarmee invloed op het beleid. De bedrijfsartsen zijn hierin leidend. Ons klantenbestand bevindt zich voornamelijk in Noord- en Zuid Holland en is zeer divers. Samen met hen zetten wij ons in voor een gezonde verzuimcultuur op de werkvloer. De bedrijfsarts heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid en werkt nauw samen met de arbo-deskundigen. Je beperkt je niet alleen tot het werk vanuit de spreekkamer maar kom je geregeld over de werkvloer op om medewerkers en leidinggevende optimaal te ondersteunen.

Overweeg je de overstap te maken? Maak dan van de gebruik van de mogelijkheid om vooraf in gesprek te gaan met een van je toekomstige collega bedrijfsartsen. Zij kunnen je veel vertellen over hun ervaringen en het toekomstperspectief.

R/ Partners, werken is een goed Recept!