R/Partners beschikt over arbo-specialisten in verschillende gebieden. Zij kunnen op hun deskundigheidsgebied afzonderlijk of in samenwerking met andere specialisten raad en advies te bieden om uw medewerkers duurzaam inzetbaar houden.

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een fundamenteel onderdeel van het arbo- en preventiebeleid. Een RI&E gaat over het herkennen en beheersen van gevaren en bijbehorende kansen. Onze specialisten staan klaar u met deze wettelijk verplichte taak te helpen.