Op alle dienstverlening van R/ Partners zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Wij voldoen aan de privacywetgeving zoals beschreven in ons privacyreglement.

 

Contact gegevens van functionaris gegevensbescherming (AP registratie FG011261)

Menno Breedveldt 

menno.breedveldt@rpartners.nl