Een ander concept op het gebied
van Arbeid & Gezondheid

RR/ Partners is een gecertificeerde arbodienst die is opgericht in 2008 en zowel bedrijven als vrije beroepsbeoefenaars ondersteunt op het terrein van arbeid en gezondheid.

R/ Partners is een arbo- en gezondheidsdienst die werkt volgens de structuur van een maatschap met een ander concept/evenzo andere signatuur in een wereld die "verzuim en arbo" omvat.

Een "lean en mean organisatie", zonder cross-selling, maar wel met een fijnmazig en deskundigennetwerk en lage overheadkosten, waardoor meer dan concurrerende tarieven gehanteerd kunnen worden. Werkzaamheden als verzuimbegeleiding worden bij voorkeur op locatie van het bedrijf zelf uitgevoerd of, indien gewenst, op spreekuurlocaties in Alkmaar, Den Helder en Amstelveen.

Door de manier van werken is een grotere kans op een snelle en succesvolle re´ntegratie, wordt arbeidsmobiliteit tussen de aangesloten bedrijven gestimuleerd en indien nodig een doelmatige en efficiŰnte verwijzing naar medische specialisten en andere deskundigen georganiseerd. Het demedicaliseren staat bij ons handelen op de voorgrond evenals het aanspreken op individuele verantwoordelijkheden.